2.5mm mono plug to 3.5mm mono jack FEV-B101

2.5mm mono plug to 3.5mm mono jack FEV-B101

SKU: FEV-B101 Category:

2.5mm mono plug to 3.5mm mono jack FEV-B101

2.5mm mono plug to 3.5mm mono jack

A.2.5mm mono plug to 2.5mm stereo jack; B.2.5mm mono plug to 3.5mm mono jack; C.2.5mm mono plug to 3.5mm stereo jack